1. کیسه فیلترهای  ، این نوع کیسه فیلتر بالاترین سطح فیلتر را نسبت به حجم دستگاه ها دارا می باشد.
 2. کیسه فیلتر ها با توجه به کاربرد دستگاه از پارچه فیلتر ایتالیایی مناسب و مرغوب تهیه می شوند.
 3. به صورت یکپارچه دوخته می شوند و در کمترین سطح با فریم آببندی می شوند.
 4. برای تعویض یا سرویس کیسه فیلترها نیاز به ابزار نیست.
 5. بازرسی کیسه فیلترها با بازکردن در مخصوص میسر می باشد.
 6. با توجه به نیاز ، روی هرکدام از چهار اندازه دستگاه های این شرکت می توان فن های مکنده با قدرت های مختلف نصب کرد.
 7. با توجه به مشخصه پکیج برای این گردگیرها ، بهتر است ، فن مکنده در محفظه مخصوص خودش نصب شود ، ولی درصورت نیاز به مکنده قوی تر و بزرگتر می توان آن را در کنار دستگاه هم نصب نمود.
 8. دسترسی به فن و موتور آن با یک در اختصاصی بازشو به راحتی باز می شود.
 9. سیستم تمیزکننده خودکار بوده و با هر مرحله خاموش کردن فن مکنده ، از کار می افتد.
 10. امکان انتخاب ورودی هوا به دستگاه از سه طرف میسر است ، درنتیجه ارتباط گردگیر به هود یا محل گردزا با کمترین لوله و زانو انجام می شود.
 11. سطل جمع آوری گرد با مکانیزم خاصی به سادگی با دستگاه آببندی می شود.
 12. این سطل در چهار اندازه استاندارد ساخته می شود.
 13. در صورت نیاز به دستگاه هایی با سطح فیلتر بالاتر از استاندارد می توان اندازه های PZ150 و PZ250   را به شکل دوقلو ساخت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!