تولیدات و خدمات : 

مشاوره طراحی و اجرای سیستم هاي تهویه صنعتی، طراحی وساخت سیستم فیلتراسیون

ساخت انواع دستگاههای غبارگیرصنعتی:                                                                                                                                     

 1. طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارگیرجت پالس تا ظرفیت (500/000m3/hr)
 2.  طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارگیر لرزاننده (shaker) تا ظرفیت (100/000m3/hr)
 3.  طراحی و ساخت انواع دستگاه جمع آوری بخارات و میست روغن تا ظرفیت (100/000m3/hr)
 4. طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارگیرمرطوب  (Wet Scrubber ) تا ظرفیت (90/000m3/hr)
 5. طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارگیر نوار نقاله (insert able ) تا ظرفیت (10/000m3/hr)
 6. طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارگیررولی چرخنده (roll-o-matic ) تا ظرفیت (20/000m3/hr) 
 7. طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارگیرسیکلون (cyclone) تا ظرفیت (30/000m3/hr)
 8. طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارگیر دود و فیوم انواع جوش و برش تا ظرفیت (10/000m3/hr)
 9. طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارگیرالکتروفیلتر (Electro static) تا ظرفیت (20/000m3/hr)
 10. طراحی و ساخت انواع دستگاههای غبارسوز (Waste incinerator) تا ظرفیت (50/000m3/hr)

تهیه و تامین انواع فیلترهاي هواي صنعتی:

 1. انواع فیلترهاي تمام فلزي باتوري گسترش یافته از ورق آلومینیوم، گالوانیزه و استیل
 2. انواع فیلترهاي توري بافته گالوانیزه ویا استیل وتوري مخصوص پلاستیکی
 3. انواع قاب فلزي، آلومینیومی، مقوایی وپلاستیکی
 4. انواع فیلترهای چین خورده درکلاس هاي مختلف ازپارچه فیلترهاي تولید اروپا و چین در کلاس های بازدهی: G2-G3-G4-M5-M6-F7-F8-F9-H10-H11-H12-H13-H14&Vcell
 5. انواع فیلترهاي کیسه اي درابعاداستانداردوغیراستاندارد
 6. انواع فیلتر هپا
 7. فیلتر های Pint Stop
 8. فیلترهای رسوب دهنده (کندل فیلتر) Mist-Gas

امکانات آزمایشی:

 1. تونل آزمایش انواع فیلترهاي هوا وEN2012   ASHRAE Dust Spot Efficiency
 2. Particle Counter
 3. آزمایش نشتی فیلتر
 4. دستگاه سرعت سنج عبورهوا
 5. دستگاه سرعت سنج با استفاده از لوله پیتوت
 6. سیستم آزمایش مشخصات انواع پارچه فیلتر
 7. High Volume Sampler