تهیه و تامین انواع فیلترهاي هواي صنعتی:

  1. انواع فیلترهاي تمام فلزي باتوري گسترش یافته از ورق آلومینیوم، گالوانیزه و استیل
  2. انواع فیلترهاي توري بافته گالوانیزه ویا استیل وتوري مخصوص پلاستیکی
  3. انواع قاب فلزي، آلومینیومی، مقوایی وپلاستیکی
  4. انواع فیلترهای چین خورده درکلاس هاي مختلف ازپارچه فیلترهاي تولید اروپا و چین در کلاس های بازدهی: G2-G3-G4-M5-M6-F7-F8-F9-H10-H11-H12-H13-H14&Vcell
  5. انواع فیلترهاي کیسه اي درابعاداستانداردوغیراستاندارد
  6. انواع فیلتر هپا
  7. فیلتر های Pint Stop
  8. فیلترهای رسوب دهنده (کندل فیلتر) Mist-Gas