فیلتر کربن اکتیو

نام محصول: فیلتر کربن اکتیو
بازدهی: خوب
کاربرد: زدودن دود وگازها در ساختمان هاي اداري ،تجاری، فرودگاه ها ، بيمارستان ها و رستوران ها و ….

دسته:

جزئیات محصول
کربن توان عمل آورده شدن با اکسیژن را دارد که خلل و فرج سطح فیلتر آن را قادر به جذب بالای آلاینده ها می کند. بعد از عمل آورده شدن کربن با اکسیژن محصول بدست آمده کربن اکتیو نامیده می شود چرا که به آسانی توانایی جذب آلاینده های گازی و بو را دارد.
کربن اکتیو می تواند آلاینده های شیمیایی و گازها را در خود جذب نماید و دود سیگار را کاملاً از بین ببرد.
با عبور جریان هوا از فیلتر، کربن اکتیو شده ، بو و گازهای سمی موجود در آن را خنثی و بی اثر می نماید.
برای از بین بردن بوهای بسیار قوی و بخارات منتشر شده در محیط، با بالا رفتن میزان اکتیویته کربن توان جذب گاز ها را به میزان بسیار بالایی می توان افزایش داد.
فیلترهای کربن اکتیو با وجود سازگاری با محیط زیست بهترین گزینه برای حذف مواد شیمایی منتشر شده در هوا می باشند.

جزئیات بیشتر محصول
فیلترهای کربن اکتیو از لحاظ کارکرد و فیلتراسیون به دوگروه کاغذی و خالص تقسیم می شوند :
فیلترهای کربن اکتیو کاغذی:
این فیلترها صرفا” به منظور جذب انواع روایح نظیر بوی انواع گازها وبخارات خطرناک وسرطان زای حاصل از ترکیبات شیمیائی وداروهای شیمی درمانی ، محلول های بنزین،تولوئن و اگزیلن،روایح پلی نیکوکلار نظیر نفتالین و بیفنیل ،روایح حاصله ازکلرورهای مختلف نظیر کلروبنزین، آلدرین،توکسافن و DDT، فنول ها نظیر فنول و کرسول، روایح حاصله از سوخت هایی مانند روغن، گازوئیل وکرسول، بخارات خطرناک وسرطان زای عملیات جوشکاری وگازهای آلاینده نظیرSo2،No2،No،Co2،Co را از هوا حذف کنند. و بطور کلی اکثر رایحه هائی که از محلولهائی که از محلولهای شیمیائی متصاعد می شود، مورد استفاده قرار می گیرد
کاغذ فیلتر یا (مدیا) فیلترهای کربن اکتیو با توجه به سطح کربن اکتیو مورد نیاز به صورت چین خورده در داخل قاب فلزی و یا چوبی قرار میگیرد، مابین چین ها (تاها) که توسط جدا کننده آلومنیومی(فویل) ویا توری گالوانیزه از یکدیگر جدا شده، امکان عبور هوا را ایجاد می نماید.

فیلترهای کربن اکتیو– خالص (گرانولی)
فیلترهای کربن فعال برای استفاده در کاربردهای تهویه مطبوع به صورت تخت و شبیه سایر فیلترهای تخت ساخته می شوند که در آن گرانول های کربن بدون حرکت باقی مانده و در نقاط اتصالشان پیوند می خورند و به شکل بیسکوئیت در آمده که در یک چهارچوب فلزی قرار داده می شوند(که به نوبه خود با تعدادی دیگر از صفحات تخت در یک محفظه قرار می گیرند). این محفظه ها را می توان به گونه ای طراحی نمود که فیلترها از جلو یا کنار تعویض شوند وهمچنین با استفاده از پیش فیلترهای تخت از کربن فعال محافظت نمود.
در فیلترهایی که نیاز به عمق زیاد تا حدود یک متر دارند ، استفاده از گرانول های کربن فعال به صورت فله ای رایج است. در فیلترهای با عمق کم چنین فیلترهایی دارای تاثیر چندانی نبوده ، چون ذرات تمایل به ته نشینی و یا گذر کردن در میان هوا از روی کربن فعال را دارند یا باعث پراکنده شدن گرانول های کربن فعال از روی فیلتر و انتشار در جریان هوا و تولید غبار کربنی می گردند.
سیستم های کربن فعال فله ای اغلب برای کاربردهای با آلایندگی بالا مانند برخی از فرایندهای صنعتی که نیاز به فیلترهای با عمق زیاد دارند ، کار این بخش پدید آمدن گرانول های کربن فعال اشباع شده برای زدودن یا خنثی سازی مولکول های خاص غیر آلی مانند دی اکسیدسولفور ، سولفورهیدروژن و بسیاری دیگر می باشد. معطوف شدن توجهات به سوی ترکیبات آلی فرار(VOC) در محیط های کاری باعث اهمیت یافتن کربن فعال شده است .

ساخت فیلترهای کربن اکتیو در شرکت پالایش صنعت باتوجه به سفارش و نوع سیال جهت فیلتراسیون وشرایط کاری درابعاد واشکال مختلف طراحی وساخته می شود.

کاربرد: از مهمترین کاربردهای زدودن دود وگازها می توان به ساختمان های اداری ،تجاری، فرودگاه ها ، بیمارستان ها و رستوران ها اشاره نمود.این فیلترها برای زدودن بخار حلال ، آلاینده های سمی یا سایر بوهایی که باعث اذیت وآزار محیط های شیمیایی وصنایع مادر همچون پتروشیمی و غذائی می شوند نیز بکار می روند.