در این نوع فیلتر، کاغذ یا پارچه فیلتر چین خورده به صورت مدور یا استوانه‌ای شکل بین دو درپوش فلزی یا پلاستکی قرار میگیرید. جهت جریان هوا از داخل استوانه به سمت محیط بیرونی آن میباشد. این شکل هندسی علاوه بر ایجاد سطح فیلتر کاملتر در فضای کمتر باعث استحکام این نوع فیلتر نسبت سایر انواع میشود.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!